Mobilanpassad.Logo

insatslager

Insatslager

Insatslager är enradiga, monteringsfärdiga komponenter som består av massiv ytterring, breddad innerring på ena eller båda sidorna, hållare av plast eller stålplåt och P-, R-, L- eller T-tätningar. Lager med på båda sidor breddad innerring får mindre snedställning av innerringen och går därför lugnare.

Ytterringens mantelyta är sfärisk eller cylindrisk. I förbindelse med ett INA-hus som är avstämt till konstruktionsformen kompenserar lager med sfärisk mantelyta för uppriktningsfel hos axeln. Se även Kompensation av uppriktningsfel.Klicka här och få mer information om insatslager hos vår leverantör Schaeffler.