Mobilanpassad.Logo

Spårkullager

Spårkullager

Spårkullager

Spårkullager är mångsidigt användbara, självsammanhållande lager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar. Dessa enkelt uppbyggda produkter som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga samt öppna och tätade. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen.

På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullagren för höga varvtal.

Klicka här och få mer information om spårkullager hos vår leverantör Schaeffler.