Mobilanpassad.Logo
Radialtätningar, O-ringar. U-manschetter, V-ringar och flerdelade kolvtätningar, PTFE-band, Sesemic

Nu är det lättare att själv hålla koll på några av Sesemics lagerprodukter. Vi bygger fortlöpande ut vår webbplats med produktkategorier och produkter under Lagra, Täta, Driva & Pneumatik.

täta

Standard, special eller en helt skräddarsydd tätning?

Hör med oss. Vi känner till fördelar, egenskaper och vad du ska tänka på i val av tätning. Hyllorna i vårt lager är fyllda av kvalitetsprodukter, allt från tätningar för roterande axlar till tätningar i hydraulcylindrar och pumpar.

Radialtätningar, O-ringar. U-manschetter, V-ringar och flerdelade kolvtätningar är exempel på tätningstyper vi tillhandahåller och lagerför i olika dimensioner och material. En annan standardprodukt är PTFE-band.

För mer information eller vid frågor kan du vända dig till oss på Sesemic.

MEKANISKA TÄTNINGAR

Säker och pålitlig tätning för höga funktionskrav

Inom processindustrin förekommer många olika typer av roterande maskiner såsom pumpar, turbiner, kompressorer, omrörare och reaktorer. Dessa kräver en säker och pålitlig tätning mellan axel och hus. Varierande driftförutsättningar kräver varierande tätningslösningar. Inom t.ex. Raffinaderi- och Petrokemiindustrin handlar det ofta om mycket höga temperaturer där produkterna kan självantända i kontakt med atmosfär.

Inom Kemiindustrin och Läkemedelsindustrin är miljöerna både korrosiva och giftiga. Oavsett typ av processindustri, är kraven idag generellt sett mycket höga när det gäller säkerhet, utsläppsnivåer och renhet.

Kort sagt, axeltätningarna måste kunna hantera flera och ibland extremt komplexa förutsättningar med avseende på funktion och säkerhet. Vi på Sesemic hjälper dig gärna att ta fram den optimala tätningen för just dina behov. Våra axeltätningar svarar upp mot höga funktionskrav.