Mobilanpassad.Logo

O-ringar

O-ringar

O-ringar

O-ringar är cirkulära tätningselement med ett cirkulärt tvärsnitt. Enkelheten i formen på en O-ring i kombination med elasticiteten hos de material som O-ringarär gjorda av ger O-ringen universella egenskaper och gör den till det mest använda tätningselementet.

O-ringar kan tillverkas av många olika material och ett brett utbud av O-ringar av standardmaterial finns på lager. Bandbredden hos tillgängliga O-ringar är så bred och så noggrant graderad att nästan allaapplikationer omfattas. O-ringar är standardiserade i DIN ISO 3601 (tidigare DIN 3771).
 

Specialegenskaper:
  • hög driftsäkerhet
  • små installationsspår
  • enkelinstallation
  • kostnadseffektivitet
  • hög tillgänglighet 

Applikationer O-ring tätningar används inom alla områden av industriell teknik. Applikationerna är indelade i statiska tillämpningar (ingen relativ rörelse mellan de förseglade delarna av en maskin) och dynamiska tillämpningar (de förseglade delarna av enmaskin rör sig i förhållande till varandra).


De allra flesta O-ringen används för statiska eller långsamt rörliga maskindelar.